fbpx

Инвестиционно консултиране

Инвестиционното консултиране е услуга, при която Абако HR осигурява професионално консултиране на своите клиенти при бизнес планирането на дадена инвестиция. Реализирането на една инвестиция, както в бизнеса, така и в личен план, е свързано с провеждането на предварителни пазарни проучвания и финансови предвиждания. Абако HR Ви осигурява съдействие именно в извършването на тези проучвания.

Предлаганата услуга важи само за територията на България.

Какво включва услугата?

– идентифициране, разработване и управление на проекти или проектно консултиране;

– проектно консултиране, включващо от предпроектни проучвания до пълното реализиране на един проект, архитектурни и интериорни решения, преструктуриране и оптимизиране на площи;

– управленско и стратегическо консултиране с цел постигане на добро позициониране на пазара на дадена инвестиция;

– пазарно консултиране, включващо изследване на пазарната приложимост на целите на инвеститора, при отчитане на икономически, социални и политически фактори, териториални особености, планови особености на населеното място и стратегия за развитие, регулация, предназначение, пазарна приложимост, пазарна конкурентност;

– консултиране по организация и развитие на маркетинг и търговски дейности;

– управление в условия на криза и бизнес планиране;

– комплексни услуги при стартирането на нови компании в България, включващи: съдействие при избора на място; изчисление на разходите; управление на персонала; управление и развитие на бизнеса.

Кога може да ползвате нашите услуги?

– когато се нуждаете от компетентност за местните условия, при които искате да реализирате инвестицията си;

– когато не сте запознати с подводните камъни в България;

– когато искате инвестицията Ви да се реализира успешно, бързо и качествено;

– когато не можете да си позволите да отсъствате дълго време от държавата, в която е основният Ви бизнес;

– когато търсите надеждни партньори;

– когато искате да се развивате на българския пазар;

– когато искате да ползвате ниското корпоративно облагане;

– когато искате по-добра цена за продукт, произведен в Европа.

Какви са предимствата на услугата?

– икономическа информираност, законова запознатост и използване на мрежата от контакти на Абако HR с местни фирми;

– помага Ви да се справите с неудобствата, които създават тежкото законодателство и неясната нормативна уредба;

– предотвратява загуба на време и финансов ресурс чрез синхронизирани и предварително планирани действия на специалисти, ангажирани от Абако HR.

 

Договорът за инвестиционно консултиране е услуга, при която се обезпечава постигането на целите на всеки инвеститор, а именно: изготвяне и прилагане на концепция и стратегия; успешно реализиране на инвестицията в заложения срок и при желаната от него норма на възвръщаемост; постигане на пазарно позициониране при управление на инвестицията.

Когато организира и контролира инвестицията Ви, Абако HR прави „невъзможното“ за постигане на необходимото за Вас и Вашите цели и се грижи за интересите Ви.

Моля, изпратете запитване и ние ще върнем отговор как можем да ви бъдем полезни.
Предлагайки качествени услуги на нашите клиенти, ние създаваме не само дългосрочни партньорски отношения, но и приятелства.