fbpx

Аутсорсинг

Аутсорсингът е услуга, при която Вие възлагате
определена дейност, която ще бъде организирана и
изпълнена изцяло от Абако HR. Това ще Ви разтовари от
ангажименти, които са административни спрямо Вашия
основен бизнес, и ще оптимизира Вашия бюджет.
Услугата се урежда с договор между Абако HR и Вашата
фирма.

Какво включва услугата?

– администриране на персонала и комуникацията с
властите е ангажимент на Абако HR;

– осигуряване на квалифицирани специалисти, които
могат да бъдат предоставени съгласно Вашите
изисквания;

– можем да осъществяваме за Вас конкретен процес
или част от Вашия бизнес, при което ще Ви окажем
съдействие за избора на място; за изчисление на
разходите за персонал; за наемане на ръководен и
помощен персонал; за създаване на ефективна система
за управление;

– организиране на обучения, преквалификации,
обучителни курсове за изграждането на нужните Ви
специалисти.

Кога може да ползвате нашите услуги?

– при аутсорсване на услуги като, но не само:
оперативно счетоводство, информационни технологии,
конструкция и архитектурно проектиране, интериорен и
WEB дизайн, ландшафтна архитектура, преводи на
всички езици, производство и много други;

– при търсене на подходящата по-добра цена;

– при липсата на време за управление на процеса;

– при невъзможност за поемане на допълнителна
работа.

Какви са предимствата на услугата?

– прехвърляне на цялата дейност, свързана с
„Управление на човешки ресурси“;

– спестяване на разходи, свързани с назначаването
на служители, ангажирани с тази дейност;

– спестяване на разходи за оборудване на работни
станции, хардуер и специализиран софтуер;

– спестяване на разходи, свързани със съвети и
консултации с адвокати и не само;

– освобождаване от необходимостта да се следят и
съобразяват постоянно измененията в приложимото
законодателство;

– ще Ви остане повече време, което може да
използвате за разширяване на Вашия бизнес и за
печелене на нови клиенти.

Договорът за аутсорсинг е услуга, при която Абако
HR със свои собствени служители извършва работа на
територията на Вашата компания или на място, осигурено
от Абако HR, като възнаграждението се изплаща за
извършване на конкретно възложената работа.
Когато организира работния процес, Абако HR
избира едни от най-квалифицирани работници за Вас и се
грижи за интересите Ви.

Моля, изпратете запитване и ние ще върнем отговор как можем да ви бъдем полезни.
Предлагайки качествени услуги на нашите клиенти, ние създаваме не само дългосрочни партньорски отношения, но и приятелства.