fbpx

Лизинг на персонал

Лизингът на персонал е услуга, която предоставя възможност за набиране на хора, които официално имат договорни отношения с Абако HR, въпреки че фактически работят във Вашата компания. Услугата се възлага с договор между Абако HR и Вашата фирма, а отношенията с наетите служители се уреждат от договор между тях и Абако HR.

Какво включва услугата?

– дейностите по администриране на заплатите и комуникация с данъчните и други власти е ангажимент на Абако HR;

– осигуряването на квалифицирани специалисти, които могат да бъдат предоставени съгласно изисквания на клиента: за работа на непълно работно време или за работа за определен от клиента период от време;

– Абако HR ще Ви позволи да управлявате необходимия Ви персонал по оперативен начин и според Вашите нужди. Дългият процес на набиране, съкращения, заплати повече няма да е Ваш ангажимент.

Кога може да ползвате нашите услуги?

– при липса на кадри, ангажирани с поддържането на ведомост в компанията и следващите от това трудности при изпълнението на всички формалности в съответствие с действащото трудово законодателство;

– за временни проекти, изискващи допълнителни човешки ресурси: промоции и маркетингови кампании, сезонна работа, временни назначения;

– при отсъствие на служители за по-дълъг период от време поради болест, бременност, раждане или майчинство;

– за фирми, които не биха били печеливши, ако самостоятелно извършват кадрова администрация;

– за намаляване на административната тежест върху специалистите по човешки ресурси в съответната компания;

– за избягване на излишни разходи, свързани с търсенето на персонал.

Какви са предимствата на услугата?

– възможност за наемане при всякакви условия: на редовно, на непълно или на ненормирано работно време, за определен период и др.;

– осигуряване на качество на подбора и минимизиране на риска от неподходящо наемане на работа: имате възможност първо да се запознаете с подбраните специално за Вас служители и едва на по-късен етап те да Ви бъдат предоставени за работа при Вас;

– не се допуска подкопаване на корпоративния Ви имидж при освобождаване на персонала;

– заплащане само на действително отработени часове;

– поддържане на гъвкав брой служители според нуждите на компанията Ви;

– може да наемете групи от сезонни работници; допълнителни работници при върхово натоварване;  работници, необходими за пускане на нов продукт; работници за продължителна работа.

Договорът за лизинг на персонал е услуга, при която Абако HR предоставя квалифицираните си служители за временно „ползване” на клиента. Тези работници са обект на работния график на клиента, имат работни места в офиси, обекти и помещения на клиента, но получават месечната си заплата от Абако HR. Понякога има случаи, когато клиентът уволнява свои служители и Абако HR ги записва в персонала си, така че служителите продължават да изпълняват нормалните си задължения, докато са наети от Абако HR.

Когато отдава работна сила, Абако HR избира едни от най-квалифицирани работници за Вас и се грижи за интересите Ви.

Моля, изпратете запитване и ние ще върнем отговор как можем да ви бъдем полезни.
Предлагайки качествени услуги на нашите клиенти, ние създаваме не само дългосрочни партньорски отношения, но и приятелства.