fbpx

Handelsagentur

Handelsagentur är en tjänst som innebär att Abako HR sköter juridiska formaliteter å sina kunders vägnar och på deras bekostnad i uppnåendet av deras handels- och investeringssyften. Vi kommer att hitta vad ni söker å era vägnar på de gynnsammaste villkoren.

Den här tjänsten gäller för Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

Vad ingår i tjänsten?

– som er agent hittar vi produkten (varan) eller tjänsten som ni letar efter, till det bästa priset och på de bästa möjliga vllkoren;

– vi organiserar logistiken och transporten till ert varuhus;

– vi ger er säkerheten att ni inte betalar för något som ni inte kommer att få;

– vi förhandlar å era vägnar enligt de av er angivna kriterierna;

– vi förhandlar på tillverkarens språk;

– vi håller er uppdaterade om hur förhandligarna framskrider och väntar på att få er åsikt och anvisningar;

– vi förmedlar vid betalningar och hela tiden uppfyller vi de av er angivna villkoren (vi agerar som depositarie).

När kan ni anlita oss?

– när ni saknar information om priserna, kvaliteten och konkurrenskraften hos den vara, produkt, råvara eller tjänst som ni letar efter;

– när ni letar efter stora mängder och behöver ett rimligt pris;

– när ni vill spara finansiella resurser som ni annars skulle lägga ner på att undersöka och utforska er investering på ort och ställe;

– när ni inte har möjlighet och inte hinner bekanta er med marknaden, sederna och kulturen i respektive land.

Vilka är tjänstens fördelar?

– ni sparar tid;

– ni sparar pengar;

– ni besparar er bekymmer.

Kontraktet om handelsagentur är en tjänst som innebär att Abako HR garanterar sina kunder anskaffandet av olika varor med hänsyn till deras natur och specifika kännetecken, som till exempel: byggnadsmaterial (cement, klister, kakel, puts, plåtar, profiler, parketter osv.), containerar (till varuhus, hus, bad osv.), hissar, hallar, metallkonstruktioner, smidesprodukter, komponenter till den tunga industrin samt tillverkning av specifika produkter för den tunga industrin.

När Abako HR letar efter det som ni behöver, väljer vi det bästa åt er och tillvaratar era intressen.

Vänligen skicka en förfrågan, så svarar vi hur vi kan stå till tjänst.
Genom att erbjuda kvalitetstjänster till våra kunder, skapar vi inte bara långvariga partnerskap, utan också vänskaper.