fbpx

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning är en tjänst som innebär att Abako HR tillhandahåller sina kunder profesionell rådgivning med affärsplaneringen av en investering. Att genomföra en investering, på såväl ett affärsmässigt som ett personligt plan, är förknippat med att utföra preliminära marknadsundersökningar och finansiella prognoser. Abako HR hjälper er med just dessa undersökningar.

Den här tjänsten gäller bara inom Bulgarien.

Vad ingår i tjänsten?

– identifiering, utveckling och förvaltning av projekt eller projektrådgivning;

– projektrådgivning som innebär allt från preliminära undersökningar till det fullständiga genomförandet av ett projekt, arkitektur- och inredningslösningar, ombildning och optimisering av områden;

– administrationsrådgivning och strategisk rådgivning för att en investering ska uppnå bättre etablerande på marknaden;

– marknadsrådgivning som innebär undersökning av marknadsvärdet på investerarens mål genom att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och politiska faktorer, territoriella kännetecken, samhällets planering och utvecklingsstrategi, byggnadsplan, säljbarhet, konkurrenskraft;

– rådgivning med att organisera och utveckla marknadsförings- och säljaktiviteter;

– förvaltning i krisförhållanden och affärsplanering;

– komplexa tjänster vid etableringen av nya bolag i Bulgarien vilka innebär: hjälp med val av plats; kostnadsberäkning; personaladministration; affärsledning och utveckling.

När kan ni anlita oss?

– när ni behöver kompetens i de lokala förhållandena på det ställe där ni vill genomföra er investering;

– när ni inte känner till stötestenarna i Bulgarien;

– när ni vill att er investering genomförs framgångsrikt, snabbt och med hög kvalitet;

– när ni inte har råd med att vara borta länge från det land där ni har er huvudsakliga affärsverksamhet;

– när ni letar efter pålitliga partners;

– när ni vill utveckla er verksamhet på den bulgariska marknaden;

– när ni vill dra nytta av den låga bolagsskatten här;

– när ni vill få ett bättre pris på en i Europa tillverkad produkt.

Vilka är tjänstens fördelar?

– kännedom om de ekonomiska och juridiska aspekterna och utnyttjande av Abako HR:s kontaktnätverk med lokala bolag;

– den hjälper er att hantera besvären som skapas av den komplicerade lagstiftningen och de oklara normativa bestämmelserna;

– den förebygger förluster av tid och finansiella resurser genom synkroniserade och på förhand planerade handlingar av specialister som har anlitats av Abako HR.

Avtalet om investeringsrådgivning är en tjänst som säkerställer uppnåendet av varje investerares mål, nämligen: utveckling och tillämpning av ett koncept och en strategi; framgångsrikt genomförande av investeringen inom den planerade tiden och med den önskade avkastningen; etablering på marknaden genom att förvalta investeringen.

När Abako HR organiserar och kontrollerar er investering, gör vi till och med det omöjliga för att uppnå vad som krävs för er och era mål och tillvaratar era intressen.

Vänligen skicka en förfrågan, så svarar vi hur vi kan stå till tjänst.
Genom att erbjuda kvalitetstjänster till våra kunder, skapar vi inte bara långvariga partnerskap, utan också vänskaper.