fbpx

Personaluthyrning

Personaluthyrning är en tjänst som tillåter er att rekytera personer som officiellt har kontrakt med Abako HR, trots att de faktiskt arbetar på ert bolag. Tjänsten beställs genom ett avtal mellan Abako HR och ert bolag, och förhållandena med de anställda regleras i ett kontrakt mellan dem och Abako HR.

Vad ingår i tjänsten?

– Abako HR står för verksamheterna som har att göra med löneadministration och kommunikation med skattemyndigheter och andra myndigheter;

– tillförsäkrande av kvalificerade specialister som kan tillhandahållas enligt kundens krav: för deltidsarbete eller för arbete under en av kunden bestämd period;

– Abako HR kommer att ge er möjligheten att administrera den nödvändiga personalen på ett operativt sätt och enligt era behov. Ni kommer inte längre att behöva ta hand om den långa processen i samband med rekrytering, personalreduktion och löner.

När kan ni anlita oss?

– när bolaget har brist på personal som har hand om löneredovisningen, vilket leder till svårigheter med att uppfylla alla krav i enlighet med den gällande arbetslagstiftningen;

– för tillfälliga projekt som kräver tilläggspersonal: sälj- och marknadsföringskampanjer, säsongsarbete, tillfälliga tjänster;

– vid personalfrånvaro under längre perioder på grund av sjukdom, graviditet, förlossning eller föräldraledighet;

– för bolag som inte skulle vara framgångsrika, om de administrerade sin egen personal;

– för att minska den administrativa bördan för personaladministratörerna på respektive bolag;

– för att undvika onödiga kostnader i samband med rekrytering.

Vilka är tjänstens fördelar?

– möjlighet att anställa på alla möjliga villkor: på hel- eller deltid eller på varierande arbetstid, på bestämd tid osv.;

– säkerställande av rekryteringens kvalitet och minimering av risken att anställa olämplig personal: ni kan först lära känna de speciellt för er utvalda sökandena och först på ett senare skede anställa dem på ert bolag;

– vi tillåter inte att ert korporativa anseende skadas vid avskedande av personal;

– bara faktiskt arbetade timmar betalas;

– upprätthållande av ett flexibelt antal anställda beroende på ert bolags behov;

– ni kan hyra grupper av säsongsarbetare; ytterligare arbetare under högsäsongen; arbetare som behövs för att släppa en ny produkt; långtidsanställda arbetare.

Konktraktet för personaluthyrning är en tjänst som innebär att Abako HR tillhandahåller kunden sina kvalificerade anställda för tillfälligt ”bruk”. Dessa anställda följer kundens arbetsschema, de har arbetsplatser på kundens kontor, anläggningar och lokaler, men får sin månadslön av Abako HR. Ibland avskedar kunden några av sina anställda och Abako HR skriver in dem hos sin personal – på så sätt kan de anställda fortsätta att uppfylla sina vanliga arbetsplikter medan de är anställda av Abako HR.

När Abako HR hyr ut personal, väljer vi några av de mest kvalificerade arbetarna till er och tillvaratar era intressen.

Vänligen skicka en förfrågan, så svarar vi hur vi kan stå till tjänst.
Genom att erbjuda kvalitetstjänster till våra kunder, skapar vi inte bara långvariga partnerskap, utan också vänskaper.