fbpx

Utkontraktering

Utkontraktering är en tjänst som innebär att ni ger Abako HR i uppdrag att helt på egen hand organisera och utföra en verksamhet. Detta kommer att avlasta er med administrativa uppgifter och optimisera er budget. Tjänsten regleras i ett avtal mellan Abako HR och ert bolag.

Vad ingår i tjänsten?

– Abako HR står för personaladministration och kommunikation med myndigheterna;

– tillförsäkrande av kvalificerade specialister som kan tillhandahållas enligt era krav; 

vi kan utföra en konkret process eller del av er affärsverksamhet åt er – i så fall kommer vi att hjälpa er med följande: val av plats; beräkning av personalkostnaderna; rekrytering av lednings- och stödpersonal; skapande av ett effektivt ledningssystem;

– organisering av utbildningar, omskolningskurser, skräddarsydda utbildningskurser för specialister enligt era behov.

När kan ni anlita oss?

– vid utkontraktering av tjänster som bl.a.: bokföring, informationsteknologier, arkitektur- och formgivningstjänster, inredning och webbdesign, landskapsarkitektur, översättning till alla språk, tillverkning och många andra;

– när ni letar efter det lämpliga bättre priset;

– när ni inte hinner administrera processen;

– när ni inte kan ta på er mer arbete.

Vilka är tjänstens fördelar?

– ni låter oss sköta all verksamhet som har att göra med personaladministration;

– vi besparar er kostnader, förknippade med anställandet av personal som annars skulle sköta den här uppgiften;

– vi besparar er kostnader för utrustning av arbetsplatser, hårdvara och specialiserad mjukvara;

– vi besparar er kostnader i samband med rådfrågning och anlitande av bl.a. advokater;

– vi befriar er från plikten att hela tiden hålla reda på ändringarna i den tillämpliga lagstiftningen och anpassa er verksamhet därefter;

– ni kommer att ha mer tid som ni kan ägna åt att utvidga er affärsverksamhet och vinna nya kunder.

Avtalet om utkontraktering är en tjänst som innebär att Abako HR använder sina egna anställda för att utföra arbete i ert bolags lokaler eller i en lokal som tillhandahålls av Abako HR, och lönen betalas för det konkreta tilldelade arbetet.

När Abako HR organiserar arbetsprocessen, väljer vi några av de mest kvalificerade arbetarna till er och tillvaratar era intressen.

Vänligen skicka en förfrågan, så svarar vi hur vi kan stå till tjänst.
Genom att erbjuda kvalitetstjänster till våra kunder, skapar vi inte bara långvariga partnerskap, utan också vänskaper.